כעקרון עצמאים אינם זכאים לדמי אבטלה כלל.

אולם לפי צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) , ישנם סוגי עבודות מסוימות שבהתקיים תנאים מסומים , עובד עצמאי זה יחשב כשכיר. מקבל השירות , צריך לנכות דמי ביטוח לאומי מהתשלום ולהעבירו לביטוח הלאומי .
בנוסף מקבל השירות צריך להוסיף ולשלם בעצמו לביטוח לאומי, את חלק "המעסיק" כאילו היה עצמאי זה עובדו .
מקבל השירות צריך להמציא לעצמאי טופס 857 שאכן ניכה והעביר דמי ביטוח לאומי כנדרש .

למה זה רלוונטי ?
עובדים עצמאים שעובדים בסוגי עבודות ובתנאים המצוינים .יחשבו כשכירים לעניין
הביטוח הלאומי . ויהיו זכאים לדמי אבטלה . (יצוין שעצמאים אלו מוציאים חשבוניות/קבלות כרגיל)

אילו סוגי עצמאים יחשבו כשכירים? (רשימה לדוגמא )

1.כל מורה, מדריך או מרצה שעובדים כעצמאיים ועוסקים בהדרכה או לימוד תחת הסכם עבודה של לפחות 3 חודשים או סדרה של לפחות 7 שיעורים או הרצאות לדוגמה: מרצים באוניברסיטאות ומכללות, מדריכי ספורט במכונים, מורים בקורסים, מדריכי חוגים במתנ"סים וכדומה.

כעבודת הדרכה יכולה להיכלל כל עבודה תחת הסכם של לפחות 3 חודשים להעברת שיעורים או הרצאות, או לחילופין הסכם לסדרה של 7 שיעורים או הרצאות לפחות. לדוגמה, אם אתה מדריך ספורט שעובד עם קבלות עבור מכון כושר, והעברת שם הדרכות קבועות למשך 3 חודשים לפחות או אם היית תחת הסכם ל-7 הדרכות לפחות, החודשים שבהם עבדת יהיו מוכרים כעבודת הדרכה.

2. אמן (שחקן, זמר, קוסם, רקדן וכו') המופיע, מבדר או מנחה או מצלם/מקליט את ההופעה (למעט צילומים לצורך פרסומת)
שיש לו הסכם להופיע במשך 3 חודשים לפחות או למשך 5 הופעות לפחות.

3.מורה דרך (לא כולל מורה דרך המדריך תיירים בכלי-רכב שבבעלותו) המדריך בטיול המאורגן על-ידי מוסדות,
גופים ציבוריים ומשרדי נסיעות, ומקבל תשלום עבור ההדרכה.

דגשים:
כדי לקבל דמי אבטלה צריך לצבור תקופת אכשרה של עבודה בפורמט המוזכר לעיל במשך 12 חודשים מתוך 18 חודשים. . עבודה של יום בחודש נחשבת כחודש מלא. כמו כן יש לבקש ממקבל השירות טופס 857 שאכן ניכה והעביר דמי ביטוח לאומי. עם טופס זה ניתן לתבוע דמי אבטלה .

שינוי גודל גופנים