החל משנת 2017 עובד עצמאי מחויב להפקיד באופן עצמאי לקופות הגמל, עבור הפקדות אלו זכאי העצמאי להטבות מס .

הערה:
עצמאי שהוא גם שכיר שסך ההפקדות בתור שכיר עולות על הדרישה להפרשה שלו בתור
עצמאי, אינו חייב להפריש כעצמאי .
לדוגמא:
משכורת כשכיר 4000 שח הפקדות לגמל (עובד ומעביד ) 18.5% הפרשה 740 לחודש.
הכנסה כעצמאי 4000 שח לחודש *12=48,000 כלומר מחויב להפריש 4.45% מסך
הכנסתו מכיוון שכבר הפריש בתור שכיר יותר מהדרישה של עצמאי אינו חייב להפריש
יותר בתור עצמאי.
עיתוי ההפקדה?
יש להפקיד את הכספים עד תום שנת המס הרלוונטית כדי לקבל את הטבת המס ,
וכדי לעמוד בהוראות החוק המחייבות הפקדה לגמל.

סכום ההפקדה :
יש להפקיד לפי השיעורים המפורטים להלן :
עד 61,638 מההכנסה החייבת (לאחר הוצאות ) יש להפקיד 4.45%
מ 61,639 עד 123,276 יש להפקיד 12.55%
דוגמא:
עצמאי שהכנסתו החייבת לאחר הוצאות הינה 123,276 , כמה עליו להפקיד ?
מ 1 ש"ח עד 61,638 ש"ח *4.45%=2742 ש"ח
מ 61,639 ש"ח עד 123,276 ש"ח *12.55%=7735 ש"ח
סה"כ למי שמרוויח 123,276 ש"ח צריך להפקיד 10,478 ש"ח .
מעל סכום של 123,276 אין צורך להפריש יותר .

יש לפנות לסוכן ביטוח ולהפקיד לקראת סוף שנה את הסכום הנכון אחרת יוטלו קנסות
את ההכנסה החייבת שלכם ניתן לברר מולנו .
הקנסות יוטלו החל מ 01.12.2019 בשל שנת המס 2018.

שינוי גודל גופנים