מי זכאי ?
שכיר או עצמאי שעמד בכל שלושת התנאים הבאים בשנת 2019 :

1. בין גיל  23 כולל עד 54 כולל ויש לך ילדים, מעל 55 גם ללא ילדים.
2. בעלות על נכסים- מעבר לדירת מגורים יחידה אין בבעלותך נכסי מקרקעין נוספים .

3.אם מתקיים לגבייך אחד מהשניים :

 3.1: יש לך ילד אחד או שניים או שגילך 55 ומעלה גם ללא ילדים .
טווח הכנסה חודשי נדרש גבוה מ 2090 נמוך מ 6,198 ש"ח
הורה יחיד לילד(שאין לו בן זוג) – טווח זכאות למענק – גבוה מ 1,290 נמוך מ 9,502 ש"ח

 3.2: יש לך שלושה ילדים או יותר :
טווח הכנסה נדרש לשם קבלת מענק גבוה מ 2,090 נמוך מ 6,807 ש"ח .
להורה יחיד טווח הכנסה לשם קבלת מענק עבודה גבוה מ 1,290 ש"ח נמוך מ 11,650 ש"ח .

הכנסה- הכוונה מעסק או ממשכורת, פנסיה לא נחשבת .
ילד – שטרם מלאו 19 בשנה שנדרשת קבלת המענק עבורה.

תנאים לקבלת המענק : 

1.הוגשה בקשה למענק – עבור שנת המס 2019 יש להגיש החל מ 01.01.2020 עד לתאריך 30 בנובמבר 2020.
2. הוגש דוח למס הכנסה – דוח למי שחייב עצמאי וכדומה .
3. המעסיק של העובד צריך להגיש דוח שנקרא 126 עד ל 30.04.2020.

כיצד להגיש תביעה :

טופס מקוון -אם הגשת בעבר בקשה למענק ניתן להגיש באופן מקוון באתר של רשות המיסים .

סניפי הדואר – עליך להגיע באופן אישי לאחד מסניפי הדואר להזדהות באמצעות ת"ז בפני הפקיד ולהשיב לגבי פרטייך האישיים :
1.מספר מעסיקים – שלך ושל בן/בת זוגך.
2. האם עבדת כעצמאי?
3.כתובת למשלוח דואר +צילום שיק על שמך שאליו יועבר המענק.
פקיד הדואר יחתים אותך על נכונות הפרטים וימסור לך את חלקו העליון של הטופס -ממולץ לשומרו.

כדי לבדוק זכאות ואת סכום המענק ממולץ לבדוק בסימולטור של מס הכנסה באתר :
הערה המידע מוצג באתר באופן כללי ואינו כולל את כלל המצבים.

https://www.misim.gov.il/shmaanakavoda/frmTnaimLezakahut_2018.aspx

 

שינוי גודל גופנים