מדריך הוצאות מוכרות 2020

במדריך זה מרוכזות הוצאות שיוכרו כחלק מתהליך הפקת ההכנסה . יצוין שרק הוצאות ששימשו במישרין להפקת ההכנסה יוכרו כהוצאה מוכרת …

פנסיה לעצמאים

החל משנת 2017 עובד עצמאי מחויב להפקיד באופן עצמאי לקופות הגמל, עבור הפקדות אלו זכאי העצמאי להטבות מס . הערה: עצמאי שהוא …

ביקורת ניהול ספרים מהי?

ניהול ספרים מהו? לכל עוסק יש את הספרים שעליו לנהל , הוראות ניהול ספרים מפרטות אילו ספרים על כל עוסק …

שינוי גודל גופנים