סיווגים בביטוח הלאומי

בחוק הביטוח הלאומי יש מספר סיווגים למבוטחים בהתאם להכנסותיהם ולשעות עבודתם , נעבור כעת על ההגדרות והנגזר מהם: עובד עצמאי …

חברות ארנק סעיף 62 א לפקודה

  בתאריך 1.1.2017 נכנס לתוקפו תיקון 235 אשר במהותו נועד למנוע מצבים של שכירים ברמות שכר גבוהות אשר רוצים להתחמק …

חוק צמצום שימוש במזומן

          חוק  לצמצום השימוש במזומן           תמצית עיקרי החוזר ללקוחות :   לגבי עוסק –עד עסקה …

מסלולי פטור ממס שבח

החל מיום 1 בינואר 2014 לפי נוסחו החדש של החוק, על המוכר להיות בעל זכות בדירה ל-18 חודשים לפחות בטרם …

ביטוח פנסיוני לעובדים

חישוב נפרד לבני זוג העובדים בעסק משותף החל בינואר 2014, עם כניסתו לתוקף של תיקון 199 לפקודת מס הכנסה (נוסח …

משיכת כספים מקופת גמל

משיכת כספים מקופת גמל שאינה פעילה עד 7,000 ש"ח בפטור ממס הוראת השעה המאפשרת לחוסכים בקופת גמל שבחשבונותיהם עד 7,000 …

שינוי בשכר המינימום

שינוי בשכר המינימום החל מחודש אפריל 2015 שכר המינימום עלה ל 4,650 ש"ח החל מ 01.04.15 (במקום 4,300 ש"ח), זאת …

שינוי גודל גופנים