בחוק הביטוח הלאומי יש מספר סיווגים למבוטחים בהתאם להכנסותיהם ולשעות עבודתם , נעבור כעת על ההגדרות והנגזר מהם:

עובד עצמאי – מי שפותח עסק חייב להרשם בביטוח הלאומי בטופס שנקרא 6101 דין וחשבון רב שנתי , בטופס זה יפורטו צפי ההכנסות השנתיות וכנגזר מזה תשלום המקדמות החודשיות.

עובד עצמאי מוגדר ככזה כאשר עונה על אחד מהתנאים הבאים:
1. מי שעוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע .
2. מי שהכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 5,137 נכון ל 2019. (מעל 50% מהשכר הממוצע במשק )
3. מי שעוסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע , והכנסתו החודשית עולה על 15% מהשכר הממוצע – 1,541 ( נכון לשנת 2019) .

כלומר או מבוטח שעובד מעל 20 שעות או שמרוויח מעל 5,137 או שעובד לפחות 12 שעות +מרוויח מעל 1,541 כדי להכנס להגדרה.

עצמאי שלא עונה להגדרה : מי שלא עונה על ההגדרה הראשונה , נכנס לסיווג של עצמאי שלא עונה ההגדרה , ולעניין התשלומים וקבלת קצבאות יחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה .

נעמוד כעת על ההבדלים לעניין התשלום החודשי ולעניין הקצבאות שזכאים לו לכל מבוטח שסווג :

עובד עצמאי בין גיל 18 לגיל פרישה : עד הכנסה של 6,164 (נכון ל 2019) ישלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור 5.97%.
מעל 6,164 -שיעור של 17.83% .
כלומר על הכנסה של 10,000 ש"ח ישולם 6164*5.97%=367 שח ועל 10,000-6164=3836*17.83%=683.

עצמאי שלא עונה להגדרה ישלם כך : יש פטור על הכנסה עד 25% מהשכר הממוצע במשק . כלומר עד 2568 שח לא ישולמו דמי ביטוח לאומי .

משכר של 2568- עד 6164 (נכון ל 2019)- 9.61%
מעל 6164 עד תקרה של 43,890 ש"ח שיעור של 12%.

יצוין שעצמאי שלא עונה להגדרה המרוויח פחות מ 2568 פר חודש , יחויב לשלם כמו מי שלא עובד תשלום חודשי של 175 ש"ח .

על אילו הכנסות נוספות חל תשלומי ביטוח לאומי?
גם על הכנסות שכירות של משרדים חנויות (נכס עסקי)- חל שיעור הביטוח הלאומי כמו שחל על בעל הכנסה שלא מעבודה . 9.61% ו 12% בהתאמה להכנסה , כאשר הכנסה 2568 פטורה .

לקוחות אשר הכנסותיהם עד כ 30,000 שח בשנה יהיו פוטורים מתשלום ביטוח לאומי בהנחה שהוגדרו כעצמאי שלא עונה להגדרה. יצוין שדמי הביטוח הלאומי המינמליים הינם 175 ש"ח וזאת גם לעצמאי שלא עונה להגדרה

 

 

שינוי גודל גופנים