שיעורי המס לשכירים ועצמאיים ממשכורת חודשית ושנתית ומהכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2020

הכנסה חודשית (יגיעה אישית) שיעור המס הכנסה שנתית (יגיעה אישית) שיעור המס
עד 6,330 10% עד 75,960 10%
מ-6,331 עד 9080 14% מ-75,961 עד 108,960 14%
מ-9,081 עד 14,580 20% מ-108,961 עד 174,960 20%
מ-14,581 עד 20,260 31% מ-174,961 עד 243,120 31%
מ-20,261 עד 42,160 35% מ-243,121 עד 505,920 35%
מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47%

נקודת זיכוי – 219 ש"ח לחודש. 2,628 ש"ח לשנה.

מס יסף – יחיד חייב במס יסף בשיעור 3% אם הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 651,600 ש"ח או 54,300 ש"ח לחודש.

שיעורי דמי הביטוח לעובד עצמאי שמלאו לו 18 שנה ועדיין לא הגיע לגיל פרישה:

מחלק ההכנסה שעד 60%

מהשכר הממוצע 6,331 ש"ח – (שיעור מופחת)

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח  44,020 ש"ח – (שיעור מלא)
דמי ביטוח לאומי

% 2.87

% 12.83

דמי ביטוח בריאות

% 3.1

% 5

סך הכול

% 5.97

% 17.83

שינוי גודל גופנים