מדובר בתהליך של בדיקה ומחקר עסקי, פיננסי ומשפטי המבוצע בדרך כלל בטרם רכישתו של עסק או בטרם ביצוע השקעה בו. אנו נותנים חוות דעת מקצועית על סמך נתונים שיפורטו בהמשך באם כדאי למשקיע הפוטנציאלי לרכוש את העסק, באיזה מבנה השקעה, באיזה מחיר, מהם הסיכונים ברכישה, מהו הפוטנציאל העתידי, מהם תזרימי המזומנים העתידיים וכו'.

ישנם אפיקים רבים אותם אנו בודקים ביסודיות לפני שלב הסקת המסקנות בנוגע לכדאיות ההשקעה :
מידע פיננסי – ניתוח דוחות כספיים כולל נכסים והתחייבויות, תקציב, תזרימי מזומנים וכו'.
פעילות העסק – ניתוח המוצר, קהל היעד, השוק, התחרות וכו'.
משפטיות – תביעות כנגד או שהוגשו מטעם העסק, בדיקת חוזים והסכמים עליהם חתומה החברה וכו'.

חשוב לציין שישנם ממצאים מהותיים אשר אינם נראים על פני השטח ויכולים להוות גורם קרדינלי לקבלת ההחלטה הנכונה בעבור אותו משקיע פוטנציאלי וביכולתנו המקצועית לחשוף אותם.
לעיתים רבות קיים צורך לדרוש גם שימוש בשירותיהם של מומחים נוספים ובעיקר יועצים משפטיים שאנו נמצאים בקשר יומי ושוטף מולם.

שינוי גודל גופנים