החל משנת 2010 קיימת חובה על חברות ציבוריות ליישם את המלצות ועדת גושן בנוגע לתקנות ה-SOX. יש לציין כי גם חברות במגזר הפרטי מיישמות הליכי בקרה פנימיים על ידי בוחנים חיצוניים וזאת על מנת לייעל את הליכי הפעילות בחברה ולהגיע לניהול תקין.
תקנות ה- SOX מתייחסות ל-2 מישורים עיקריים :
נכונות הדיווח הכספי של הגוף המבוקר לרשויות ולציבור.
סיוע לאירגון בניהול תהליכים פיננסים תקינים באירגון.
משרדנו מתמחה בזיהוי נקודות חולשה בתאגיד ובדיקת המנגנון הקובע לניהול תקין של אותו תהליך. בדיקת התהליך הפיננסי כוללת פגישות עם הדרגים הניהוליים הבכירים בתאגיד, בחינת הרשאות לביצוע הליכים ניהוליים ובדיקת ממשקים בין המחלקות השונות השותפות בהרצת התהליך.

חשוב לציין כי מערכות המידע בחברה (מערכות ERP) הינן חלק בלתי נפרד מבחינת הבקרה הפנימית בחברה שכן כל מסד הנתונים של התאגיד מצוי בהן.

את הממצאים שעלו אגב בחינת הבקרה הפנימית בתאגיד מציגים בוועדת הביקורת אשר אמונה בין היתר על תחום הפיננסי בחברה ותיקון הכשלים והליקויים בביצוע הבקרות הפנימיות בתאגיד.

שינוי גודל גופנים