תיעוד עסקאות פיננסיות באמצעות רישום התנועות הכספיות והלא כספיות של הישות החשבונאית כגון: הכנסות, תשלומים, קבלות, מכירות ורכישות, מהווה ניהול חשבונות.

קיימות שתי שיטות מקובלות לניהול חשבונות:

הנהלת חשבונות חד- צידית
בשיטה זו מתבצע רישום של הכנסות והוצאות העסק בלבד ,דבר המאפשר לבעל העסק מידע לגבי הרווחיות שלו. שיטה זו מתאימה בעיקר לעסקים קטנים.

הנהלת חשבונות כפולה
ברישום בשיטת הנהלת חשבונות כפולה ,כל פעולה כספית נרשמת ברישום כפול, לחובה ולזכות. כלומר חיוב חשבון אחד באופן אוטומטי גורר זיכוי של חשבון אחר ,
כך שתמיד יתרות החובה והזכות יהיו מאוזנות. בנוסף להכנסות וההוצאות של העסק הנרשמות גם בשיטה החד צידית, בשיטה זו נרשמים יתרות החוב של לקוחות העסק,
יתרות החוב לספקים, תזרים המזומנים של העסק, נכסיו ונתונים נוספים.
עסקים עצמאיים המדווחים על מחזור כספי גבוה, חברות, עמותות וארגונים נוספים מחוייבים להנהלת חשבונות כפולה.

בחירת שיטת ניהול החשבונות בעסק היא בהתאם לתקנות מס הכנסה, הלוקחות בחשבון קריטריונים שונים כגון היקף המחזור הפיננסי של העסק, מספר העובדים המועסקים בו ועוד.

משרד דן אלפסי רואי חשבון, מעניק שירותי הנהלת חשבונות לעסקים קטנים וגדולים כאחד.
שיטת העבודה במשרדנו והניסיון שצברנו במהלך השנים, מבטיחים לך שרות זמין, מהימן, ומדויק. 
  
שינוי גודל גופנים