הכוונה היא בעיקר לשכירים וזאת משום שעצמאים ובעלי שליטה בחברות מחויבים להגיש דוחות למס הכנסה על פי חוק ללא קשר באם קיים החזר מס או לאו.
להלן פירוט הסיבות בגינן יכול להתקבל החזר מס :

  1. נקודות זיכוי – קיימים תנאים מזכים שלא הובאו לידיעת המעביד למשל מצבו האישי של העובד (גרוש, הורה מפרנס יחיד ואב לילדים, משמורת משותפת, מזונות או פעוט עד גיל שלוש) עמידה בתנאי הטבה לאוכלוסיות מיוחדות שהוגדרו בחוק (חייל משוחרר, אקדמאי שסיים לימודיו, עולה חדש בתקופה של 42 חודש ממועד עלייתו ארצה) זיכוי כתוצאה מאירוע מיוחד מזכה (ילד עם מוגבלות למידה) ותושבי יישובי ספר.
  2. תקופת העסקה שאיננה רציפה – כאשר תקופת העסקה אינה רציפה ותנאי השכר במקום החדש שונים מהתנאים במקום הקודם, הרי שחישוב חבות המס על ידי תוכנת השכר במקום החדש הינה ברמה שנתית ואינה לוקחת בחשבון את תנאי השכר במקום ההעסקה הקודם. בנוסף, מקרים של הפסקת רצף העבודה (אבטלה או חופשת לידה או המתנה ללא השתכרות בין מקומות העבודה) הינה עילה נוספת לקיומם של החזרי מס.
  3. שונות – החזרי מס יכולים לנבוע גם ממכירות של ניירות ערך ברווח/הפסד, תרומות, וכו'.

משרדנו בקיא בתחום המיסוי האישי ובעיקר בסעיפים המזכים בהחזרי מס על פי חוק. בנוסף, משרדנו מסתייע בתוכנות מתקדמות לבדיקת החזרי מס על ידי סימולציות של מסד הנתונים מתוך המסמכים הרלוונטיים ובחינה יסודית שלהם.

שינוי גודל גופנים