תכנון מס הוא שימוש בכלים שמאפשר החוק, על-מנת להפחית את חבות המס של יחיד או חברה.
תכנון נכון ובניה נאותה של מהות העסקה, יש בהם כדי להשפיע בצורה מהותית על חבות המס שעשויה לנבוע מעסקה זו.

משרדנו מתמחה במגוון נושאי המיסוי ומעניק שירותים הכוללים עריכת דוחות מס לחברות ,ליחידים
ובייצוג בפני שלטונות המס תוך דיוני שומה עם נציגי פקיד השומה. 

אנו במשרד רואי חשבון דן אלפסי משווים בין דרכי הפעולה האפשריות במסגרת החוק, במטרה לבחור את דרך 
הפעולה שתניב את תוצאות המס הטובות ביותר עבורך.

חסכון זו ההתמחות שלנו.

שינוי גודל גופנים