החוק דורש מאתנו לדווח על פתיחת עסק ברשויות המס השונות: מע"מ, מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי.
כמו כן, לעסקים מסוימים דרוש רישיון עסק ויש לפנות למחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית.

עצמאי
הרישום במע"מ

עוסק פטור ועוסק מורשה
פתיחת התיק במע"מ הינה הפעולה הראשונה שעליך לבצע.
יש להגיע לתחנת מע"מ הקרובה למקום העסק  ולהביא את המסמכים הבאים :

1. יש למלא טופס 821– רישום לצורכי מס ערך מוסף
2. צילום תעודת זהות
3. חוזה שכירות של העסק, במידה והעבודה נעשית מהבית , יש להביא חוזה שכירות או רכישה של הדירה .
4. אישור מהבנק על ניהול חשבון, או המחאה מבוטלת
5. כאשר החשבון משותף עם אדם נוסף יש להביא מסמך שמאשר את הסכמתו שהחשבון ישמש את מע"מ
6. מסמך המעיד על הזמנת עבודה מהלקוח.

שותפות:

1. יש למלא טופס 821 ,כולל סעיף ג'
2. חוזה שכירות של העסק
3. צילום תעודות זהות של כל אחד מהשותפים
4. אישור על ניהול חשבון בנק משותף של כל השותפים , או המחאה מבוטלת
5. יש למנות שותף אשר ייצג את השותפות מול מע"מ
6. מסמך המעיד על הזמנת עבודה מהלקוח.

מיד עם סיום הרישום תתקבל תעודה זמנית של עוסק מורשה או עוסק פטור .

הרישום במס הכנסה

יש לצרף את המסמכים הבאים :

1.יש למלא טופס 5329 –דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה ,במידה ומועסקים עובדים יש למלא את הפרטים במקום המתאים לכך בטופס
2. צילום תעודת זהות
3. חוזה שכירות
4. בקשה לפטור מניכוי מס במקור טופס 2542 

הרישום בבטוח לאומי

יש למלא טופס  6101 הנקרא דין וחשבון שנתי.
הטופס כולל פרטים כגון פרטים אישיים, מקומות עבודה, וכן הערכה לגבי ההכנסה הצפויה.

חברה בע"מ

הרישום במע"מ

יש להביא את המסמכים הבאים :

1. יש למלא טופס 821, כולל סעיף ג.
2. חוזה שכירות של העסק
3. אישור על ניהול חשבון החברה או המחאה מבוטלת
4. צילום תעודת זהות של בעלי החברה
5. תעודת ההתאגדות של החברה
6. תקנון החברה
7. פרוטוקול זכויות חתימה

מיד עם סיום הרישום תקבלו תעודת עוסק מורשה  אשר מספרו הוא מספר הח.פ של החברה

הרישום במס הכנסה
יש לצרף את המסמכים הבאים :
1. יש למלא טופס 4436 -פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה וניכויים, במידה והחברה מעסיקה עובדים יש למלא את הפרטים במקום המיועד לכך בטופס.
2. תעודת התאגדות
3. תקנון החברה
4. פרוטוקול זכויות חתימה
5. חוזה שכירות
6. במקרה בו החברה מחליטה לבקש פטור מניכוי מס במקור יש לצרף את טופס 2542

הרישום בבטוח לאומי

במידה ומועסקים עובדים התיק בביטוח לאומי יפתח באופן אוטומטי, מיד לאחר פתיחת תיק הניכויים במס הכנסה.

תהליך פתיחת תיק ברשויות המס עשוי להיות בדרך כלל, ארוך ומיגע, אך בעזרת רואי החשבון שבמשרדנו, אשר מתמחים בתחום החשבונאות והמיסים ניתן לבצע את ההליך במהירות ובקלות.

שינוי גודל גופנים