החל מיום 1 בינואר 2014 לפי נוסחו החדש של החוק, על המוכר להיות בעל זכות בדירה ל-18 חודשים לפחות בטרם יוכל למכור בפטור את דירתו היחידה.
מוכר המחזיק בדירת מגורים נוספת, למעט בסייגים שיפורטו בהמשך, יחויב במס שבח בגין המכירה. תקנות אלו באו להחליף פטור ממס שבח אחת לארבע שנים מכוח הוראת שעה לגבי מכירת דירה אחת במהלך של 4 שנים. לא היתה חשיבות בפטור זה למספר הדירות שבבעלות המוכר, כל עוד ימכור דירה אחת בכל 4 שנים.

סייגים למכירת דירת מגורים במס שבח תחת ההנחה כי המוכר מחזיק בדירת מגורים נוספת :

  1. פטור ממס שבח במכירת דירה מירושה – התנאים לקבלת הפטור בירושה הם: המוכר הוא בן זוג, צאצא (כולל נכד), או בן זוג של המוריש; לפני פטירתו היה המוריש בעלים של לא יותר מדירת מגורים אחת; אילו המוריש היה עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס שבח במכירה.
  2. פטור חד פעמי ממס שבח במכירת שתי דירות – מוכר דירה שהוא תושב ישראל יהיה זכאי פעם אחת למכור שתי דירות יחדיו בפטור ממס שבח, וזאת לצורך רכישת דירה אחת חלופית במקומן, אשר שוויה לפחות 3/4 משווי שתי הדירות הנמכרות.
  3. פטור ממס שבח ב"מכירה ללא תמורה" (העברת דירה במתנה לקרוב) – בהתאם לתנאים המצוינים בחוק, הרי שבמקרה וירצה המוכר לתת במתנה את הדירה לקרוב, כהגדרתו בחוק, יהיה פטור מתשלום מס שבח. הקונה מצידו ישלם רק שליש ממס הרכישה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים